Qui som?

Contenido en el idioma por defecto

 

Antònia M. Calafat Rivas
Correctora de català, coordinació de correccions en català
971 17 30 73

Natàlia Fuster Amengual
Correctora de català, xarxes socials del Servei
971 17 31 26

 

Cristina Robles de Pedro
Correctora i traductora de castellà, acreditacions de nivells de català i altres idiomes
971 17 30 15

Carme Alcover Rosselló
Professora d’alemany
971 25 99 65

 

Joan Ramon Molina Pos
Corrector i traductor d’anglès
971 17 28 24

Stephen Andrew Pearson Hancock
Corrector i traductor d’anglès
971 25 99 57

 

Magdalena Ramon Andreu
Gabinet de Terminologia
971 17 30 62

Dídac Martorell Paquier
Gabinet d'Onomàstica
971 17 27 17