Escuchar

AVÍS: dues darreres convocatòries amb BULATS

Contenido en el idioma por defecto

La certificació BULATS deixarà d’oferir-se a final de 2019. En el seu lloc s’oferirà Linguaskill, però encara cal enllestir alguns tràmits per poder oferir aquest examen.

Per al curs 2019-20 hem programat les dues darreres convocatòries de BULATS (18 d’octubre i 22 de novembre); recomanam aquestes convocatòries per a examinands de convocatòries anteriors que necessiten apujar la nota d’alguna de les destreses; també s’hi poden matricular examinands nous, però heu de tenir en compte que no hi haurà més convocatòries que us permetin tornar a presentar-vos.

Tan aviat com puguem us donarem més informació i un calendari de convocatòries de Linguaskill. 

CERTIUNI-BULATS llengua anglesa

Contenido en el idioma por defecto

  logo nou SL UIB 72p LOGOCERTIUNI LOGOCRUE

La UIB us permet, mitjançant CertiUni, acreditar-vos d’anglès en el Marc europeu comú de referència (MECR) de les llengües amb un certificat BULATS .

Les proves són multinivell i es fan mitjançant un sistema en línia d'avaluació que permet avaluar el nivell de domini de les diverses habilitats comunicatives: comprensió auditiva i lectora, expressió oral i expressió escrita, i certificar el nivell obtingut. (<https://www.fundacioncertiuni.com/bulats>)

El test BULATS té la garantia de la Universitat de Cambridge.

Calendari de proves de 2019 (curs 2019-20)

—    18 d’octubre de 2019 (inscripció: del 16 de setembre a l'11 d’octubre)

—    22 de novembre de 2019 (inscripció: del 21 d'octubre al 15 de novembre)

Horari de les proves 

De les 10 a les 14 hores.
Us convocarem a una hora determinada dins aquesta franja horària segons de quines destreses us examineu.

Lloc

Campus universitari. Cra. de Valldemossa, km 7.5 (Palma).

Preu (IVA inclòs):

 • Comprensió auditiva i lectora, expressió oral, expressió escrita117,37 euros
  •  
 • Comprensió auditiva i lectora
  • 56,87 euros
 • Expressió oral
  • 68,97 euros
 • Expressió escrita
  • 68,97 euros

Procediment d’inscripció

1. Inscriviu-vos a: https://www.fundacioncertiuni.com/jornadas-de-certificacion. Pensau a indicar la UIB com la universitat d'origen. El procediment no finalitza fins al moment en què CertiUni us confirma la inscripció pròpiament dita, no la recepció de la sol·licitud. Teniu en compte que les places són limitades.

2. Una vegada confirmada la inscripció per CertiUni, cal que envieu un missatge electrònic a <idiomes.sl@uib.cat> amb l'assumpte «Dades inscripció CertiUni» i la informació següent:

— Nom i cognoms.
— Habilitats lingüístiques de les quals us examinareu (les quatre habilitats, comprensió auditiva i lectora, expressió oral o expressió escrita).

3. Durant la mateixa setmana de l’examen rebreu un missatge de correu electrònic de la UIB en què us convocarem en una aula i hora determinades.

Certificacions

La UIB us lliurarà els certificats de la vostra avaluació. Els certificats els expedeix BULATS. Són certificats oficials i tenen validesa en tot el territori europeu.