Escuchar

Oferta de cursos per al curs acadèmic 2016-17 (preus, exàmens, recuperacions, exàmens lliures i proves de nivell, a baix de la pàgina)

Contenido en el idioma por defecto

Matrícula del cursos tancada 

IMPORTANT

Els diplomes, títols o certificats que emet el Servei Lingüístic d'haver superat les proves en llegua catalana des del nivell A2, estan reconeguts oficialment segons l'Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut. 
(BOIB núm. 34 de 12 de març de 2013)

Més informació: <http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8098/511414/ordre-del-conseller-d-educacio-cultura-i-universit">

Llista de cursos

 

CATALÀ (CA)

 

ALEMANY (DE)

 

ANGLÈS (EN)

 

FRANCÈS (FR)

 

RUS (RU)

 

Preus per als cursos de llengua del Servei Lingüístic. Any acadèmic 2016-17

Contenido en el idioma por defecto

Preus dels cursos (Segons Preus Públics 2017 aprovats per Consell de Govern. FOU 425 annex IV)

Llengua catalana

Durada

Preu per als alumnes de mobilitat: català
de nivell bàsic (A1 i A2)

Preu per a PDI, PAS i personal
d’investigació dels instituts de recerca
adscrits a la Universitat

UIB*

Preu extern

60 h. 10 € 60 € 98 € 140 €
90 h. 15 € 75 € 147 € 210 €

120 h.

20 €

90 €

195 €

280 €

Idiomes Moderns

Durada

UIB*

Extern

60 h.

122 €

163 €

120 h.

224 €

302 €

*Entenem per UIB: l'alumnat, el PDI, el PAS i el personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat.

Exàmens i recuperacions

Contenido en el idioma por defecto

Exàmens oficials, recuperacions, exàmens lliures i proves de nivell d’idiomes del Servei lingüístic 2016-17

  1. Convocatòria ordinària (assignatures quadrimestrals i anuals)
  2. Convocatòria extraordinària (recuperacions d'assignatures quadrimestrals i anuals)
  3. Exàmens lliures
  4. Proves de nivell (per al curs 2017-18)

 

1. Assignatures quadrimestrals

Primer quadrimestre

Codi 30056 Alemany A1.2
10 de febrer de 2017 de 10h a 13h
Codi 30050 Català A1
Durant la darrera setmana del curs
Codi 30088 Francès A1.2
2 de febrer de 2017 de 15h a 17h
Codi 30089 Francès B1.2
3 de febrer de 2017 de 12h a 14h

Segon quadrimestre

Codi 30051 Català A2
Durant la darrera setmana del curs
Codi 30090 Català B2
Durant la darrera setmana del curs
Codi 30053 Català C1
Durant la darrera setmana del curs
Codi 30065 Francès A2 intensiu

Examen escrit: 7 de juny, de 15 a 17 h, aula A7, edifici Anselm Turmeda

Examen oral: 12 de juny , de 15 a 17 h, aula A5, edifici Anselm Turmeda

Assignatures anuals (convocatòria ordinària – maig/juny)

Alemany

Codi 30055 Alemany A1 Grup 1

(escrit) 29 de maig de 2017 de 15h a 17h

(oral) 31 de maig de 2017 de 15h a 17h

Codi 30055 Alemany A1 Grup 2

(escrit)  25 de maig de 2017 d’11h a 13h

(oral) 30 de maig de 2017 d’11h a 13h

Codi 30057 Alemany A2

escrit) 23 de maig de 2017 de 13h a 15h

(oral) 25 i 30 de maig de 2017 de 13h a 15h

Codi 30058 Alemany B1

(escrit) 29 de maig de 2017 de 13h a 15h

(oral) 31 de maig de 2017 de 13h a 15h

Anglès

Codi 30059 Anglès A2

(escrit) 24 de maig de 2017 de 9h a 11h

(oral) 29 i 31 de maig de 2017 de 9h a 11h

Codi 30060 Anglès B1 Grup 1

(escrit) 24 de maig de 2017 d’11h a 13h

(oral) 29 i 31 de maig de 2017 d’11h a 13h

Codi 30060 Anglès B1 Grup 2

(escrit) 25 de maig de 2017 de 13h a 15h

(oral) 30 de maig i 1 de juny de 2017 de 13h a 15h
Codi 30061 Anglès B2 Grup 1

(escrit) 24 de maig de 2017 de 15h a 17h

(oral) 29 i 31 de maig de 2017 de 15h a 17h

Codi 30061 Anglès B2 Grup 2

(escrit) 25 de maig de 2017 d’11h a 13h

(oral) 30 de maig i 1 de juny de 2017 d’11h a 13h

Codi 30061 Anglès C1 

(escrit) 24 de maig de 2017 d’11h a 13h

(oral) 29 i 31 de maig de 2017 d’11h a 13h

Català

Codi 30054 Català C2

Durant la darrera setmana del curs

2. Exàmens oficials de recuperació (convocatòria extraordinària)

Recuperació de les assignatures del primer quadrimestre (febrer)

Codi 30056 Alemany A1.2
17 de febrer de 2017 de 10h a 12h
Codi 30050 Català A1
Les dates es confirmaran durant el curs, si s'escau
Codi 30088 Francès A1.2
23 de febrer de 2017 de 15h a 17h
Codi 30089 Francès B1.2
21 de febrer de 2017 de 13h a 15h

Recuperació de les assignatures del segon quadrimestre

Codi 30051 Català A2
Les dates es confirmaran durant el curs, si s'escau
Codi 30090 Català B2
Les dates es confirmaran durant el curs, si s'escau
Codi 30053 Català C1
Les dates es confirmaran durant el curs, si s'escau
Codi 30065 Francès A2 intensiu
 21 de juny, de 15 a 17 h, aula A5, edifici Anselm Turmeda

Recuperació de les assignatures anuals (juliol)

Alemany

Codi 30055 Alemany A1 Grups 1 i 2

(escrit) 18 de juliol de 2017 de 9h a 10.30h, aula SAL07, edifici Antoni M. Alcovefr i Sureda

Codi 30057 Alemany A2

(escrit) 18 de juliol de 2017 de 9h a 10.30h, aula SAL07, edifici Antoni M. Alcovefr i Sureda

Codi 30058 Alemany B1

(escrit) 18 de juliol de 2017 de 9h a 10.30h, aula SAL07, edifici Antoni M. Alcover i Sureda

Examen oral dels tres nivells: a partir de les 11 h del dia 18 de juliol de 2017

Anglès

Codi 30059 Anglès A2

13 de juliol de 2017 d'11h a 14h, aula SAL06, edifici Antoni M. Alcover i Sureda

Codi 30060 Anglès B1 Grups 1 i 2

20 de juliol de 2017 de 10h a 12.30h, aules SAL05a i b, edifici Antoni M. Alcover i Sureda

Codi 30061 Anglès B2 Grup2 1 i 2

20 de juliol de 2017 de 10h a 12.30h, aules SAL05a i b, edifici Antoni M. Alcover i Sureda

Codi 30061 Anglès C1 

20 de juliol de 2017 de 10h a 12.30h 

Català

Codi 30054 Català C2

Les dates es confirmaran durant el curs, si s'escau

 

3. Exàmens lliures

 

Alemany A1 (escrit)
19 de juliol de 2017 de 9h a 11.00, aula SAL06, edifici Antoni M. Alcover i Sureda
 

Alemany A2 (escrit)
19 de juliol de 2017 de 9h a 11.00h, aula SAL06, edifici Antoni M. Alcover i Sureda
 

Alemany B1 (escrit)
19 de juliol de 2017 de 9h a 11.00h, aula SAL06, edifici Antoni M. Alcover i Sureda

Examen oral del tres nivells: a partir de les 11.30 h del dia 19 de juliol de 2017, aula SAL06, edifici Antoni M. Alcover i Sureda

 

Anglès A2 (escrit)            

20 de juliol de 2017 de 10h a 12.30h, aules SAL05a i b, edifici Antoni M. Alcover i Sureda

Anglès B1 (escrit)           

20 de juliol de 2017 de 10h a 12.30h, aules SAL05a i b, edifici Antoni M. Alcover i Sureda

Anglès B2 (escrit)            

20 de juliol de 2017 de 10h a 12.30h, aules SAL05a i b, edifici Antoni M. Alcover i Sureda

Examen oral dels tres nivells: 21 de juliol de 2017 de 9h a 14h. Els candidats es dividiran en franges de 10 o 15 minuts, per nivell i per ordre alfabètic; aquesta distribució els serà comunicada el mateix dia de la part escrita. Aula SAL06, edifici Antoni M. Alcover i Sureda

 

Francès A1

Pendent

Francès A2

Pendent           

Francès B1

Pendent        

Francès B2

Pendent

 

4. Proves de nivell (per al curs 2017-18)

 

Alemany: 18 de setembre de 2017 de 10h a 12h

*Anglès:

Primera prova: 15 de setembre de 2017 de 10h a 13h

Segona prova: 29 de setembre de 2017 de 10h a 13h

*Els candidats només poden presentar-se a una de les dues proves lliures. En cap cas es podran realitzar ambdues.

Francès: Pendent