Escuchar

Informació 2017-18 cursos d'idiomes moderns

Contenido en el idioma por defecto

Períodes del 15 al 26 de gener i del 5 al 9 de febrer de 2018:

 
 • Del 15 al 26 de gener de 2018: Alemany A1 (grup 2), dimarts i dijous, d'11 a 13 hores. Aula A16 de l'edifici Guillem Cifre de Colonya.
 • Del 5 al 9 de febrer de 2018: Alemany A1 (grup 2), dimarts i dijous, d'11 a 13 hores. Aula SAL06 de l'edifici Antoni Maria Alcover i Sureda.
 • Del 15 al 26 de gener de 2018: Alemany A2, dimarts i dijous, de 13 a 15 hores. Aula C2 de l'edifici Guillem Cifre de Colonya.
 • Del 5 al 9 de febrero de 2018: Alemany A2, dimarts i dijous, de 13 a 15 hores. Aula C2 de l'edifici Guillem Cifre de Colonya.

 

Cursos d'Alemany (DE) 2017-18

 

Cursos d'Anglès (EN) 2017-18

 
Contenido en el idioma por defecto

IMPORTANT

Els diplomes, títols o certificats que emet el Servei Lingüístic d'haver superat les proves en llegua anglesa del nivell B2 o superior estan reconeguts oficialment segons l'Acord executiu 12476 del dia 10 d'octubre de 2017 pel qual es modifica l'Acord executiu 10990/2014, de 15 d'abril, pel qual s'aprova la normativa sobre el coneixement de la llengua anglesa als estudis de grau.
(FOU núm. 455 de 27 d'octubre de 2017)

Més informació: <https://seu.uib.cat/fou/acord/12476/>

Termini de matrícula

Cursos que comencen el 2017: Del 4 de setembre al 4 d'octubre.

Dates d'inici dels cursos

Anglès A2

2 d’octubre

Anglès B1 (grup 1)

2 d’octubre

Anglès B1 (grup 2)

3 d’octubre

Anglès B2 (grup 1)

2 d’octubre

Anglès B2 (grup 2)

3 d’octubre

Anglès C1

2 d’octubre

Alemany A1 (grup 1)

2 d’octubre

Alemany A1 (grup 2)

3 d’octubre

Alemany A2

3 d’octubre

Alemany B1

2 d’octubre

 

Inscripció

 1. Informau-vos telefònicament si hi ha places (al 971 25 95 48 o al 971 17 30 15).
 2. Presentau als serveis administratius del Servei Lingüístic (Son Lledó) la documentació següent:
  • Inscripció en format pdf per descarregar i editable
  • Fotocòpia del DNI
  • Acreditació de la suficiència del nivell immediatament inferior al qual voleu matricular-vos; en cas contrari, la matrícula no us serà admesa o, si ja heu pagat, us serà anul·lada i haureu de presentar una instància perquè us en tornin l'import. 
 3. Un cop lliurada aquesta documentació als serveis administratius (Enric Llompart), el Servei Lingüístic us lliurarà un paper amb el número de compte corrent on heu d'ingressar l'import de la matrícula.
 4. Teniu (2) dos dies per fer l'ingrés; en cas de no fer-lo en aquest període, perdeu la matrícula.
 5. Anul·lació de matrícula. De manera extraordinària*, els alumnes poden sol·licitar anul·lació de matrícula total o parcial al Servei Lingüístic. S’entenen per causes d'anul·lació les següents:
  1. Malaltia greu justificada.
  2. Situació de discapacitat sobrevinguda.
  3. Modificació sobrevinguda i important de les condicions laborals, econòmiques o familiars de l’estudiant.
  4. Obtenció de plaça en uns estudis no oferts a la UIB en una altra universitat amb posterioritat a la matriculació.
  5. Denegació del visat.
  6. Una altra causa que presenti un caràcter anàlogament excepcional.

(*) En cap cas no es retornarà l'import de la matrícula si el curs ha començat.

Canvis d'aules dels cursos d'Alemany (gener-febrer 2018)

Contenido en el idioma por defecto

Períodes del 15 al 26 de gener i del 5 al 9 de febrer de 2018:

 
 • Del 15 al 26 de gener de 2018: Alemany A1 (grup 2), dimarts i dijous, d'11 a 13 hores. Aula A16 de l'edifici Guillem Cifre de Colonya.
 • Del 5 al 9 de febrer de 2018: Alemany A1 (grup 2), dimarts i dijous, d'11 a 13 hores. Aula SAL06 de l'edifici Antoni Maria Alcover i Sureda.
 • Del 15 al 26 de gener de 2018: Alemany A2, dimarts i dijous, de 13 a 15 hores. Aula C2 de l'edifici Guillem Cifre de Colonya.
 • Del 5 al 9 de febrero de 2018: Alemany A2, dimarts i dijous, de 13 a 15 hores. Aula C2 de l'edifici Guillem Cifre de Colonya.