Escuchar

Exàmens lliures d'idiomes moderns 2018-19

Contenido en el idioma por defecto

Termini d’inscripció a les proves lliures d'idiomes moderns:
del dia 23 al 27 d'octubre de 2017. Places limitades.

Preu: 60 euros

Inscripció:

 1. Presentau als serveis administratius del Servei Lingüístic (Son Lledó) la documentació següent:
 2. Un cop lliurada aquesta documentació als serveis administratius (a l'atenció d'Enric Llompart), el Servei Lingüístic us lliurarà un paper amb el número de compte corrent on heu d’ingressar l’import de la matrícula.
 3. Teniu (2) dos dies per fer l’ingrés; en cas de no fer-lo en aquest període, perdeu la matrícula.

Dates dels exàmens lliures

Francès

Exàmen lliure de Francès B1

 

 • Dates
  • 30 d'octubre

 • Horari
  • Francès B1 escrit: de 9.15 a 11.15 hores
  • Francès B1 oral: a partir de les 11.30 hores
 • Professora
  • Fanette Boureux
 • Lloc i aula
  • Edifici Antoni M. Alcover i Sureda, aula SAL03b
 • Matrícula
  • Del 23 al 27 d'octubre
 • Preu
  • 60 €
 • Competències

 

Exàmen lliure de Francès B2

 

 • Dates
  • 31 d'octubre

 • Horari
  • Francès B2 escrit: de 9.30 a 12 hores
  • Francès B1 oral: a partir de les 12 hores
 • Professora
  • Fanette Boureux
 • Lloc i aula
  • Edifici Antoni M. Alcover i Sureda, aula SAL02a
 • Matrícula
  • Del 23 al 27 d'octubre
 • Preu
  • 60 €
 • Competències

 

Exàmens lliures realitzats durant l'any acadèmic 2016-17

(enllaç)

 

Contenido en el idioma por defecto

 Qualificacions definitives dels exàmens lliures d'Anglès

Alemany

Matrícula: del 17 al 21 de juny

Alemany A1

Data: 11 de juliol

Prova escrita: 9 h

Prova oral: 11.30 h

Lloc: aula SAL07 de l’edifici Antoni M. Alcover i Sureda

Alemany A2 i Alemany B1

Data: 12 de juliol

Prova escrita: 9 h

Prova oral A2: 11.30 h

Prova oral B1: es farà després de la prova oral de l’A2

Lloc: aula SAL07 de l’edifici Antoni M. Alcover i Sureda

Periodització

Publicació dels resultats

16 de juliol

A la portada del web <http://www.slg.uib.cat>

Revisió

18 de juliol, a les 10 h

Lloc: Son Lledó, dependències del Servei Lingüístic

Recollida de certificats

Del 22 al 31 de juliol o a partir de l’1 de setembre, de 9 a 14 h

Lloc: Son Lledó, dependències del Servei Lingüístic

 

Anglès

Matrícula: del 17 al 21 de juny

Informació general

Nota 1

Per aprovar l’examen és necessari obtenir el 50 per cent de la qualificació de cada component (ús de l’anglès, comprensió lectora, comprensió auditiva, expressió escrita i expressió oral) individualment.

Nota 2

En primer lloc es corregiran els quatre components de la part escrita. Només es podran presentar a la part oral aquells candidats que els hagin aprovat tots.

Nota 3

Per tal de preparar les proves, es recomana fer servir, com a orientació, els materials bibliogràfics dels programes dels cursos d’anglès del Servei Lingüístic. Els podeu trobar aquí:

<http://slg.uib.cat/MATRICULA/Programacio-2018-19-cursos-didiomes-moderns/>

Nota 4

Els exercicis d’examen poden ser dels tipus següents, entre d’altres:

Ús de l’anglès: d’emplenar buits, d’elecció múltiple, de resposta breu, de correcció d’errors.

Comprensió lectora: d’elecció múltiple, de resposta breu.

Comprensió auditiva: d’emplenar buits, d’elecció múltiple, de resposta breu.

Expressió escrita: escriptura d’un text o dos textos de tipus diferent.

Expressió oral: lectura d’un text en veu alta, descripció i/o comparació de fotografies, emissió d’opinió sobre un tema a través d’un diàleg guiat pel professor (format entrevista). 

 

Periodització

 

Publicació dels resultats de la part escrita

10 de juliol

A la portada del web <http://www.slg.uib.cat>

Revisió de la part escrita

12 de juliol

Lloc: el professor us n’informarà al moment oportú

Resultats definitius

18 de juliol

A la portada del web <http://www.slg.uib.cat>

Revisió de la part oral

19 de juliol

Lloc: el professor us n’informarà al moment oportú

Recollida de certificats

Del 22 al 31 de juliol o a partir de l’1 de setembre, de 9 a 14 h

Lloc: Son Lledó, dependències del Servei Lingüístic

 

Anglès B1

Examen escrit: 4 de juliol de 9 a 13.15 h

Ús de l’anglès: de 9 a 10.15 h

Comprensió lectora: de 10.15 a 11 h

Descans: 11-11.15 h

Comprensió auditiva: 11.15-12 h

Expressió escrita: 12-13.15 h

Lloc: aula SAL05a de l’edifici Antoni M. Alcover i Sureda

Examen oral: 17 de juliol de 9 a 17 h

Lloc: aula SAL06 de l’edifici Antoni M. Alcover i Sureda

La llista de candidats es dividirà, per ordre alfabètic, en franges d’examinands que faran la prova (10-15 minuts).

Anglès B2

Examen escrit: 5 de juliol de 9 a 13.15 h

Ús de l’anglès: de 9 a 10.15 h

Comprensió lectora: de 10.15 a 11 h

Descans: 11-11.15 h

Comprensió auditiva: 11.15-12 h

Expressió escrita: 12-13.15 h

Lloc: aula SAL05a de l’edifici Antoni M. Alcover i Sureda

Examen oral: 17 de juliol de 9 a 17 h

Lloc: aula SAL06 de l’edifici Antoni M. Alcover i Sureda

La llista de candidats es dividirà, per ordre alfabètic, en franges d’examinands que faran la prova (10-15 minuts). 

Anglès C1

Examen escrit: 3 de juliol de 9 a 13.15 h

Ús de l’anglès: de 9 a 10.15 h

Comprensió lectora: de 10.15 a 11 h

Descans: 11-11.15 h

Comprensió auditiva: 11.15-12 h

Expressió escrita: 12-13.15 h

Lloc: aula SAL01b de l’edifici Antoni M. Alcover i Sureda

Examen oral: 17 de juliol de 9 a 17 h

Lloc: aula SAL06 de l’edifici Antoni M. Alcover i Sureda

La llista de candidats es dividirà, per ordre alfabètic, en franges d’examinands que faran la prova (10-15 minuts).