Escuchar

Procediment de matrícula

Procediment de matrícula dels cursos d'idiomes moderns 2019-20

Contenido en el idioma por defecto

Procediment de matrícula

La matrícula es farà en línia, a través de la plataforma de la FUEIB, per a la qual cosa, les persones que no en tinguin, hauran de sol·licitar les credencials d’UIBdigital en el moment de matricular-se.

Tant la matrícula com, si no en teniu, la sol·licitud de les credencials d'UIBdigital, les haureu de fer clicant en els enllaços següents, que seran actius a partir de les 9 hores del dia 2 de setembre:

AVÍS: Us informam que s’obre un termini de matrícula extraordinari, els dies 26 i 27 de setembre, A PARTIR DE LES 9 DEL MATÍ, per als cursos dels quals queden places: 

 Anglès

Teniu en compte que, en el moment de fer la matrícula, us demanaran que hi adjunteu digitalment (pdf, etc.) una còpia del document d'identitat.

Per a qualsevol dubte o aclariment, us podeu posar en contacte amb els telèfons 971 25 95 48 i 971 17 27 17.

En cas que hi hagi pocs alumnes matriculats de qualsevol idioma, sempre que sigui possible i l’usuari hi estigui d’acord, el Servei Lingüístic proposarà d’ajuntar cursos del mateix nivell o, si escau, d’anul·lar cursos.

AVÍS: Recordau que, per matricular-vos a un curs d’anglès o d’alemany, heu d’acreditar que en teniu el nivell anterior.

Anul·lació de matrícula

De manera extraordinària,* els alumnes poden sol·licitar anul·lació de matrícula total o parcial al Servei Lingüístic. Són causes d'anul·lació les següents:

  • Malaltia greu justificada.
  • Situació de discapacitat sobrevinguda.
  • Modificació sobrevinguda i important de les condicions laborals, econòmiques o familiars de l’estudiant.
  • Obtenció de plaça en uns estudis no oferts a la UIB en una altra universitat amb posterioritat a la matriculació.
  • Denegació del visat.
  • Una altra causa que presenti un caràcter anàlogament excepcional.

*En cap cas no es retornarà l'import de la matrícula si el curs ha començat.