Escuchar

Curs de Català de nivell C1 (grup 2, horabaixa) 2019-20

Contenido en el idioma por defecto
Dates
De l'1 d'octubre de 2019 al 19 de maig de 2020
Horari
Els dimarts i dijous de les 15 a les 17 hores
Durada
120 hores
Professora
Margalida Rosselló
Lloc i aula
Campus universitari, edifici Antoni M. Alcover i Sureda, aula SAL01a
Coneixements previs
Per accedir a aquest nivell s'ha de tenir un domini de l'ús de la llengua, tant oral com escrit, que permeti fer front a situacions lingüístiques comunicatives que poden aparèixer sobre temes tant concrets com abstractes, incloent-hi discussions tècniques en el camp de l'especialització professional.

Convé tenir acreditat el nivell anterior amb algun del certificats següents o equivalents:

  • Certificat B2 de coneixements de llengua catalana expedit pel Servei Lingüístic de la UIB (a partir de 2010), per la Direcció General de Cultura i Joventut (Govern de les Illes Balears) o per l'Escola Oficial d'Idiomes.
     
  • Certificat B de coneixements de llengua catalana expedit per la Junta Avaluadora de Català/ Direcció General de Política Lingüística o per l'Institut/Escola Balear d'Administració Pública (Govern de les Illes Balears).
     
  • Certificat de Llengua I del Pla de Reciclatge i Formació Lingüística i Cultural de l'Institut de Ciències de l'Educació.
Programa
Crèdits
No