Escuchar

Curs de Català de nivell B2 (grup 2, matí) 2019-20

Contenido en el idioma por defecto
Dates
Grup 2: del 18 de febrer al 9 de juny de 2020
Horari
Els dimarts i dijous de les 9 a les 11 hores
Durada
60 hores
Professor
Pendent
Lloc i aula
Campus universitari, edifici Antoni M. Alcover i Sureda, aula SAL07
Coneixements previs
Per accedir a aquest nivell s'ha de tenir un domini de l'ús de la llengua, tant oral com escrit, que permeti fer front a la major part de situacions lingüístiques comunicatives que poden aparèixer sobre temes relatius a la feina, a l'escola, a la família i a l'oci.

Convé, tot i que no és un requisit indispensable, tenir acreditat el nivell anterior amb algun del certificats següents o equivalents:

  • Certificat B1 de coneixements de llengua catalana expedit pel Servei Lingüístic de la UIB (a partir de 2010), pel Govern de les Illes Balears o per l'Escola Oficial d’Idiomes.
Programa
Programa pendent. Com a orientació, podeu consultar-ne un de passat: Programa CA_B2
Crèdits
No