Escuchar

Curs de Català de nivell B2 (grup 1, horabaixa) 2019-20

Contenido en el idioma por defecto
Dates
Del 30 de setembre de 2019 al 3 de febrer de 2020
Horari
Els dilluns i dimecres de les 16 a les 18 hores
Durada
60 hores
Professora
Francina Payeras
Lloc i aula
Edifici Sa Riera, Palma. Aula 21.
Coneixements previs
Per accedir a aquest nivell s'ha de tenir un domini de l'ús de la llengua, tant oral com escrit, que permeti fer front a la major part de situacions lingüístiques comunicatives que poden aparèixer sobre temes relatius a la feina, a l'escola, a la família i a l'oci.

Convé, tot i que no és un requisit indispensable, tenir acreditat el nivell anterior amb algun del certificats següents o equivalents:

  • Certificat B1 de coneixements de llengua catalana expedit pel Servei Lingüístic de la UIB (a partir de 2010), pel Govern de les Illes Balears o per l'Escola Oficial d’Idiomes.
Crèdits
No