Escuchar

Procediment de matrícula

Procediment de matrícula dels cursos de Català 2019-20 2n semestre

Contenido en el idioma por defecto

Procediment de matrícula

La matrícula es farà en línia, a través de la plataforma de la FUEIB, per a la qual cosa, les persones que no en tinguin, hauran de sol·licitar les credencials d’UIBdigital en el moment de matricular-se.

Tant la matrícula com, si no en teniu, la sol·licitud de les credencials d'UIBdigital, les haureu de fer clicant en els enllaços següents, actius a partir de les 12 hores del dia 27 de gener.

MATRÍCULA PRORROGADA: de les 13 h de dimecres dia 12 fins a les 12 h de divendres dia 14

Cursos 2n semestre

Teniu en compte que, en el moment de fer la matrícula, us demanaran que hi adjunteu digitalment (pdf, etc.) una còpia del document d'identitat.

Per a qualsevol dubte o aclariment, us podeu posar en contacte amb els telèfons 971 25 95 48 i 971 17 27 17.

En cas que hi hagi pocs alumnes matriculats de qualsevol grup, sempre que sigui possible i l’usuari hi estigui d’acord, el Servei Lingüístic proposarà d’ajuntar cursos del mateix nivell o, si escau, d’anul·lar cursos.

Anul·lació de matrícula

De manera extraordinària,* els alumnes poden sol·licitar anul·lació de matrícula total o parcial al Servei Lingüístic. Són causes d'anul·lació les següents:

  • Malaltia greu justificada.
  • Situació de discapacitat sobrevinguda.
  • Modificació sobrevinguda i important de les condicions laborals, econòmiques o familiars de l’estudiant.
  • Obtenció de plaça en uns estudis no oferts a la UIB en una altra universitat amb posterioritat a la matriculació.
  • Denegació del visat.
  • Una altra causa que presenti un caràcter anàlogament excepcional.

*En cap cas no es retornarà l'import de la matrícula si el curs ha començat.