Escuchar

Qualificacions dels exàmens finals presencials

Contenido en el idioma por defecto

Curs 2019-20

Qualificacions definitives i recollida de certificats

Contenido en el idioma por defecto

Cursos del segon semestre (A2 g1 matí i B2 g2 matí)
i anuals (C1 g1 matí i g2 horabaixa)

Important

En aquest enllaç trobareu les instruccions de prevenció generals i específiques per a alumnes per a la realització d'exàmens presencials: <https://slg.uib.cat/Prevencio-coronavirus-2019/>

Plànol: <https://slg.uib.cat/digitalAssets/470/470695_planol_situacio_sl_2018.png>

Dates per a tots els grups i nivells (A2, B2 i C1)

(Totes aquestes dates poden canviar per la pandèmia del coronavirus)

Examen escrit presencial: dia 22 de juny, de 8.30 a 14.30 h

(comprensió oral, comprensió lectora, domini pràctic del sistema lingüístic, i expressió i interacció escrites)

Lloc: aules AA23, AA24 i AA25 del segon pis de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos (AVÍS: hi ha hagut canvi d'aules!)

Examen oral presencial: dies 2 i 3 de juliol, de 8.30 a 14.30 h

(expressió i interacció orals)

Lloc: aula SAL03a de l'edifici Antoni M. Alcover i Sureda

La llista de candidats que hagin aprovat l'examen escrit es dividirà, per ordre alfabètic, en franges de dos examinands que faran la prova (10-15 minuts).

Periodització

Publicació dels resultats de la part escrita i del calendari d’exàmens orals

Dia 29 de juny, a la pàgina principal del web <http://www.slg.uib.cat>, a partir de les 12 hores.

Revisió de la part escrita (sol·licitud prèvia per formulari electrònic imprescindible, tramesa el matí de dia 30 de juny <https://slg.uib.cat/estructura/>)

Dia: 1 de juliol

Lloc: Son Lledó, dependències del Servei Lingüístic

Revisió de la part oral

In situ immediatament després de l'examen

Publicació dels resultats definitius

Dia 6 de juliol, a la pàgina principal del web <http://www.slg.uib.cat>, a partir de les 12 hores.

Recollida de certificats

(cita prèvia per formulari o correu electrònic, imprescindible <sollicituds.sl@uib.cat>)

Dia: a partir del 13 de juliol, de 9 a 14 hores

Lloc: Son Lledó, dependències del Servei Lingüístic