Escuchar

Comissió de garantia de qualitat (CGQ)

Contenido en el idioma por defecto

Comissió de garantia de qualitat (CGQ) del Servei Lingüístic

Composició nominal

M. Magdalena Ramon Andreu
Directora del Servei Lingüístic

<directora.sl@uib.cat>
Ext. 31 00

Antònia M. Calafat Rivas

Responsable de Qualitat
<antoniamaria.calafat@uib.cat>
Ext. 30 73

Gabriel Camps i Moranta

Membre de la comissió
<gabriel.camps@uib.cat>
Ext. 30 63

Normativa

ACORD EXECUTIU núm. 9354 del dia 16 de febrer de 2010 pel qual es crea la comissió de garantia de qualitat (CGQ) de cada servei o unitat i es donen directrius per a la implantació d'un sistema de qualitat de la gestió (FOU núm. 327, de 19 de març).

Queixes, suggeriments i felicitacions

En preparació

  • Carta de serveis i de compromís