Escuchar
Contenido en el idioma por defecto

 Borsa d'Intercanvi Lingüístic  (english, español)borsa

• Què és la Borsa d’Intercanvi Lingüístic?

La Borsa d'Intercanvi Lingüístic de la UIB és un servei gratuït que ofereix el Servei Lingüístic que pretén fomentar l'intercanvi de llengües entre l'alumnat creant grups d’intercanvi de conversa i/o parelles lingüístiques.

• Per què hauries de participar-hi?

Per practicar una altra llengua, per conèixer gent, per participar en activitats interessants, per descobrir altres cultures, per ajudar els estudiants nouvinguts, per fer nous amics... hi ha moltes raons!

• Com funciona?

  1. Els estudiants que vulgueu participar en la Borsa cal que empleneu el formulari d’inscripció.
  1. D’acord amb les sol·licituds que hàgim rebut, establirem grups o parelles d’estudiants d’acord amb la llengua que demanen i la que ofereixen; facilitarem l’accés al grup de Facebook Bil UIB, on es podran posar en contacte amb les seves parelles assignades i amb altres persones interessades a practicar una llengua, així com explicar a la resta de membres del grup l’evolució de les trobades.
  1. Llavors organitzarem la primera trobada entre els estudiants que participen a l’intercanvi en un espai de la UIB.
  1. Els estudiants començaran l’activitat en trobades regulars, poden anar a prendre un cafè, al teatre, al cinema...

• Com es creen els grups o les parelles lingüístiques?

Organitzam els grups o parelles a partir de les sol·licituds que hem rebut, així, si voleu fer pràctiques de conversa en una llengua que estau estudiant (català, espanyol, anglès, portuguès, francès, alemany, italià, occità, rus, etc.), us posarem en contacte amb un altre estudiant, o grup d’estudiants, que la sàpiga. A canvi, vosaltres ensenyareu la vostra llengua materna o una altra que conegueu prou bé.

Així es crearan grups o parelles que intercanviaran, per exemple: català-portuguès, alemany-italià, rus-espanyol, francès-àrab, etc. Totes aquelles llengües que es parlen al campus.

• Què s’espera dels participants?

Evidentment, esperam que els participants dels grups o parelles siguin actius, que assisteixin a les trobades i que es comprometin a utilitzar la llengua que ofereixen en l’intercanvi.

També els demanam que ens comuniquin qualsevol incidència significativa que pugui sorgir durant l’intercanvi.

• Consideracions generals i requisits de participació

  1. Emplenar la sol·licitud d’intercanvi no garanteix poder participar en l’intercanvi.
  1. Cal renovar la inscripció a l’inici de cada curs acadèmic.
  1. En cas que hi hagi un desinterès manifest d’algun dels participants, el Servei Lingüístic es reserva el dret de retirar-li la plaça.

• Dubtes?

Si tens algun dubte sobre el funcionament de la Borsa d’Intercanvi Lingüístic, pots escriure’ns a <sl.dl@uib.cat>.