AVÍS. Reprogramació i oferta nova dels cursos 2020-21 del SL

Contenido en el idioma por defecto

AVÍS

Per raons de força major, l’oferta dels cursos d’enguany del Servei Lingüístic és la següent:

CATALÀ (enllaç)

Anuals

 • Curs de Català de nivell C1 (grup 1, matí) 2020-21
 • Curs de Català de nivell C1 (grup 2, horabaixa) 2020-21

Segon semestre

 • Curs de Català de nivell A1 (matí) 2020-21 (per a alumnes generals i també de mobilitat)

Condicions que cal tenir en compte, a més de les generals de matrícula publicades al web:

 1. Aquests cursos s’impartiran si hi ha un nombre mínim de 10 matriculats per grup.
 2. El nombre màxim de matriculats és de 15 per grup. No obstant això, hi haurà una llista d’espera per si hi hagués baixes.
 3. Aquesta planificació està subjecta a possibles canvis a causa de la crisi de la COVID-19.

ANGLÈS (enllaç)

Anuals

 • Curs d’Anglès de nivell B2 (grup 1, matí) 2020-21
 • Curs d’Anglès de nivell B2 (grup 2, horabaixa) 2020-21

Condicions que cal tenir en compte, a més de les generals de matrícula publicades al web:

 1. Aquests cursos s’impartiran si hi ha un nombre mínim de 10 matriculats per grup.
 2. El nombre màxim de matriculats és de 15 per grup. No obstant això, hi haurà una llista d’espera per si hi hagués baixes.
 3. Aquesta planificació està subjecta a possibles canvis a causa de la crisi de la COVID-19.

ALEMANY (enllaç)

Anuals

 • Curs d’Alemany de nivell A1 (grup 1, horabaixa) 2020-21
 • Curs d’Alemany de nivell A1 (grup 2, matí continu) 2020-21
 • Curs d’Alemany de nivell A2 (grup 1, matí) 2020-21
 • Curs d’Alemany de nivell B1 (grup 1, matí) 2020-21

Condicions que cal tenir en compte, a més de les generals de matrícula publicades al web:

 1. El nombre màxim de matriculats és de 15 per grup. No obstant això, hi haurà una llista d’espera per si hi hagués baixes.
 2. Aquesta planificació està subjecta a possibles canvis a causa de la crisi de la COVID-19.