Escuchar

Tarifes de traducció 2020

Contenido en el idioma por defecto

 Tarifes correcció 2020

 Tarifestrad2020

Contenido en el idioma por defecto

Més informació

Segons la llista de tarifes i preus públics que cobrarà la Universitat per la prestació dels seus serveis durant l'exercici de 2020, aprovada per Consell de Govern (Annex V del Pressupost de la UIB)