Escuchar

Correcció

Contenido en el idioma por defecto

El Servei Lingüístic de la UIB duu a terme la supervisió lingüística dels documents que genera la Universitat.

Com a servei lingüístic multilingüe, el Servei Lingüístic treballa amb textos en català i en diversos idiomes moderns.

La realització dels serveis que figuren en aquestes pàgines i la mecànica que s'hi especifica s'han de subjectar en tot moment a l'esperit i la lletra dels Estatuts de la Universitat i del Reglament d'ús intern i normalització del català, que estableixen que el català és la llengua pròpia de la Universitat de les Illes Balears i la llengua normal de treball en totes les activitats.

 

 

Models de documents del SL