Escuchar

Consultes lingüístiques

Contenido en el idioma por defecto

El Servei Lingüístic atén totes les consultes lingüístiques que vulgui fer qualsevol membre de la comunitat universitària sobre qualsevol aspecte de la llengua catalana. A més, com a òrgan que dóna suport a la funció oficial consultiva encomanada a la Universitat de les Illes Balears per la Llei de normalització lingüística, emet els dictàmens que demani qualsevol institució de les Illes Balears.

Les consultes ordinàries es resolen normalment per telèfon, i cal adreçar-se a:

  • Qüestions generals de llengua (només per a universitaris): tel. 971 17 30 72 / 73.
  • Qüestions de terminologia (servei obert): Gabinet de Terminologia, tel. 971 17 30 62.
  • Qüestions de toponímia i antroponímia (servei obert): Gabinet d'Onomàstica, tel. 971 17 27 17.

Si es vol un dictamen escrit, cal formular la petició, també per escrit, a la directora del Servei Lingüístic.

Les consultes lingüístiques són gratuïtes.