Escuchar

AVÍS. Darrer dia de tramitació de sol·licituds de traducció o correcció d'idiomes moderns i de documents llargs en català

Contenido en el idioma por defecto

El Servei Lingüístic informa que el darrer dia per tramitar les sol·licituds de traducció o correcció d'idiomes moderns i de documents llargs en català serà el 24 de juliol. Les sol·licituds que arribin posteriorment es tramitaran, però no es podran lliurar fins al mes de setembre.